میلاد تنها پنجشنبه 23 شهریور 1396 09:17 ب.ظ نظرات ()
«اگر نتوانید اندازه گیری کنید، نمی توانید کنترل کنید و اگر نتوانید کنترل کنید، نمی توانید مدیریت کنید، و اگر نتوانید مدیریت کنید، نمی توانید بهبود ایجادکنید». با دقت در این جمله از پیتر دراکر (پدر کسب و کار نوین)، به اهمیت اندازه گیری در کنترل، مدیریت و ایجاد بهبود در حوزه های مختلف کسب و کار می توان پی برد. برای اندازه گیری عملکرد سازمان در حوزه های مختلف کسب و کار شاخص های استانداردی از سوی مراجع مختلف معرفی شده اند. هدف ما از ایجاد این وبسایت فراهم نمودن کتابخانه ای جامع از شاخص های استاندارد حوزه های مختلف کسب و کار است که  کارشناسان و مدیران این حوزه ها به منظور کنترل، مدیریت و ایجاد بهبود در حوزه ی کاری خود به آنها نیازمند اند.